Головна / Підприємство «Росан-Цінні папери» / Переваги та сильні сторони

Переваги та сильні сторони «Росан-Цінні папери»

Високий професійний рівень спеціалістів, індивідуальний підхід до потреб та побажань кожного клієнта, а також вузька спеціалізація діяльності дозволяють ТзОВ „Підприємство „Росан - Цінні Папери” входити до 10 найбільших кастодіальних структур (рейтинг ПАРД, 2005 р.) та у число ведучих торгівців цінними паперами України (рейтинг ТОП100 „Кращі компанії України”, складений „Інвест-Газетою” у 2005 р. за фінансовими показниками 2004 р.).

 

В активі компанії успішний досвід консолідації та переходу прав власності на значні  пакети цінних паперів, в т.ч. операції з консолідації пакету АТ „Кредит Банк (Україна)”.

 

Надійність та гарантованість законності проведення трансакцій та обліку права власності на цінні папери обумовили значну кількість клієнтів та їх характеристики-рекомендації, в т.ч. Фонду державного майна.

 

Наявність сучасної апаратно-програмної бази дозволяє вести облік прав власності в розрізі:

- 212 емітентів цінних паперів;

- 12 661 рахунків для бездокументарної та знерухомленої форми випуску цінних паперів.

Загальна номінальна вартість цінних паперів, які обліковуються на рахунках зберігача, становить 163 869 527,22  грн. (станом на 01.01.2006 р.).

 

Депозитарний департамент ТзОВ „Росан-Цінні Папери” проводить відкриття рахунку у цінних паперах протягом 1-го робочого дня з моменту отримання необхідних документів згідно Положення про депозитарну діяльність Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (рішення №61 від 26.05.1998).

Переказ цінних паперів (при бездокументарній формі випуску) в результаті проведення операцій купівлі-продажу при наявності відкритих рахунків проводиться протягом одного робочого дня (Т+1) з моменту отримання необхідних документів та розпоряджень.

 

Торговий департамент ТзОВ „Росан-Цінні Папери” успішно здійснює діяльність з випуску та обігу цінних паперів, комерційну (дилерську) та комісійну (брокерську) діяльність з цінними паперами. Показники професійної діяльності за 2005 рік (01.01.05 – 01.01.06) наведено в додатку 1.

 

Індивідуальний підхід до клієнтів дозволяє проводити гнучку тарифну політику, відмовитись від абонентної плати, плати за зберігання цінних паперів, комплексно підходити до оплати послуг зберігача та торгівця цінних паперів при обслуговуванні торгівцем цінних паперів, які знаходяться на зберіганні на рахунках „Росан – Цінні Папери”,  зменшувати затрати клієнтів при проведенні операцій між депонентами „Росан – Цінні Папери”.

 

Ще однією беззаперечною перевагою для ТзОВ “Підприємство “Росан-Цінні папери” на ринку цінних паперів є те, що дана компанія входить до складу Інвестиційно-фінансової групи „Росан-Капітал”, яка складається з:

 

Про успішну діяльність на ринку свідчать наступні факти:

 

Участь у професійних об’єднаннях та фондових біржах:

 

· Перша фондова торгівельна система (ПФТС);

· Київська фондова біржа (КМФБ);

· Міжрегіональний фондовий союз (МФС);

· Луганська фондова біржа (ЛФБ);

· Національний депозитарій України (НДУ);

· Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ);

· Фондова секція Української Міжбанківської валютної біржі (УМВБ);

· Строкова секція Української Міжбанківської валютної біржі (УМВБ);

· Професійна асоціація реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД).

 

Участь у виборчих органах організацій фондового ринку України:

 

Рада Національного депозитарію України (НДУ);

Рада Міжрегіонального фондового союзу (МФС);

Рада Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв (ПАРД);

Третейський суд Першої фондової торгівельної системи (ПФТС).

 Rambler's Top100вул. Пасічна, 135, Львів, Україна, 79035
тел.: +38 (032) 2702052 факс: +38 (032) 2405185
e-mail: info@activ.com.ua © 2018